Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 17.00

PODRÓŻNICY

6:30 – 16:30 

Paulina Zaborowska i Marta Kołodziejczyk

ODKRYWCY

7:00 – 17:00

Celina Cyrok-Schulz i Natalia Nogalska

ŻEGLARZE

7:00 – 17:00

Emilia Przywarta i Natalia Padwinskaya

TROPICIELE

7:00 – 17:00

Ewelina Żurawska i Marta Słoboda

PIRACI

8:00 – 16:00

Aleksandra Wełna i Aneta Pluta