Kadra

Alina Witkowska
Dyrektor
Aneta Pluta
Wicedyrektor
Emilia Przywarta
Nauczyciel
Ewelina Żurawska
Nauczyciel
Natalia Podvinskaya
Nauczyciel
Celina Cyrok
Nauczyciel
Aleksandra Wełna
Nauczyciel
Natalia Nogalska
Nauczyciel
Marta Słoboda
Nauczyciel
Marta Kołodziejczyk
Nauczyciel
Paulina Zaborowska
Nauczyciel
Joanna Szczukowska
Logopeda
Wioletta Orzeł
Psycholog
Halina Kapalska
Pomoc nauczyciela
Marianna Nowakowska
Pomoc nauczyciela
Joanna Barkowska
Pomoc nauczyciela
Katarzyna Paszkowiak
Pomoc nauczyciela
Alina Witajewska
Pomoc nauczyciela
Zuzanna Elińska
Pomoc nauczyciela
Anna Zajdel
Pomoc nauczyciela
Marta Pannert – sekretarz
Pracownik administracyjny
Oleh Tykhonskyi
Pracownik przedszkola